• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Într-un dosar de daune deschis la asigurări, documentele necesare, în general sunt aceleași.

Pentru un dosar de daună totală sunt necesare a fi prezente următoarele documente:

– Avizarea de daună sau declarația păgubitului

– Procesul verbal de constatare de la poliție sau constatul amiabil încheiat între părți

– Copii după: talon, buletin, permis, asigurarea rca a vinovatului

– Împuternicire notarială, copie după buletinul proprietarului, orice acte pentru dovada proprietății autovehiculului respectiv: contract de vânzare cumpărare, fișă de luare în evidența fiscală (în cazul în care se prezintă altă persoană).

– Notă de constatare privind avariile + procese verbale suplimentare de constatare care se efectuează în service

– Deviz de reparație antecalcul pentru evaluarea totală a reparației

– Facturi de tractare

– Facturi de îmbunătățiri și întreținere  ale vehiculului

– Copie catalog Schwacke, Apia sau Eurotax pentru prețul de nou

– Notă de calcul privind Valoarea Reala și Valoarea Maximă de Despăgubire – Daună Totală

– Cerere de despăgubire

– Număr de cont, cod iban, al proprietarului pentru virament

Pentru finalizarea dosarului inspectorul va întocmi fisă de propunere pentru plată. Dosarul va fi aprobat juridic, contabil, aprobare supervisor, trimitere catre departament financiar și plată.

Pentru modele de cereri de despăgubire, click Aici

Pentru evaluare despăgubire daună totală, click Aici

Pentru deviz estimativ reparație, click Aici

Vrei să vinzi mașina avariată, click Aici